Siêu thị FujiMart hiện đang ban hành các loại phiếu mua hàng, phiếu quà tặng với mệnh giá đa dạng như sau:

1. Phiếu mua hàng: mệnh giá 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ

    - Phiếu mua hàng được áp dụng với tất cả các mặt hàng tại hệ thống siêu thị FujiMart.

    - Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi tiền mặt và không được trả lại tiền thừa.

    - Phiếu mua hàng chỉ có giá trị sử dụng khi:

                               * Phiếu mua hàng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá.

                               * Phiếu mua hàng phải có đủ chữ ký và dấu đỏ của công ty TNHH FujiMart Việt Nam.

    - Tại siêu thị có bán các mệnh giá phiếu mua hàng như trên. Mua hàng số lượng lớn, liên hệ Ms. Tú (0973 935 687)

 

2. Phiếu quà tặng Fujimart: mẹnh giá 10.000đ, 20.000đ, 30.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ

     - Phiếu quà tặng là các quà tặng, phần thưởng trong các chương trình khuyến mãi, sự kiện diễn ra tại siêu thị FujiMart.

     - Phiếu quà tặng được áp dụng với tất cả các mặt hàng tại hệ thống siêu thị FujiMart.

     - Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi tiền mặt và không được trả lại tiền thừa.

    - Phiếu quà tặng chỉ có giá trị sử dụng khi:

                               * Phiếu quà tặng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá.

                               * Phiếu quà tặng phải có đủ chữ ký và dấu đỏ của công ty TNHH FujiMart Việt Nam.