024 35576000Trung tâm hỗ trợ

Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Chính Kinh

1. Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Chính Kinh.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm kinh doanh và cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật)

3. Thời gian khuyến mại: từ 09h00 ngày 25/05/2024 đến 22h00 ngày 27/05/2024

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội .

5. Hình thức khuyến mại: Quay trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại Siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội  (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 350.000VND trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 350.000 VND tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung giải thưởng Trị giá

giải thưởng (VND)

Số giải Thành tiền (VND)
Giải 1 Áo mưa vải dù FujiMart(KT: 124 x 142cm) 59.400 100 5.940.000
Giải 2 Túi Eco FujiMart size L

(KT: 35x40x20cm)

31.860 200 6.372.000
Giải 3 Kẹo Dẻo Haribo Happy Cola 160g 42.552 300 12.765.600
Giải 4 Phiếu mua hàng trị giá 20.000đ 20.000 1.000 20.000.000
Giải 5 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ 50.000 800 40.000.000
Tổng giá trị giải thưởng 2.400 85.077.600

– Tổng giá trị giải thưởng: 85.077.600VND (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm đồng./.)

– Giải thưởng không được quy đổi tiền mặt.

– Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có dấu đỏ của công ty.

– Tổng giá trị giải thưởng so với giá trị hàng hóa khuyến mại: 3% giá trị hàng hóa khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại Siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội  (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 350.000VND trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 350.000 VND tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

– Thời gian quay thưởng: từ 09h00 ngày 25/05/2024 đến 22h00 ngày 27/05/2024

– Hóa đơn chỉ có giá trị trong ngày.

– Khách hàng sau khi mua sắm sẽ xuất trình hóa đơn mua hàng tại khu vực quay thưởng, nhân viên của siêu thị sẽ kiểm tra hóa đơn và mời khách hàng quay thưởng.

– Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình áo mưa: nhận 01 áo mưa FujiMart (KT: 124 x 142cm) trị giá 59.400đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 túi Eco FujiMart size L (KT: 35x40x20cm) trị giá 31.860đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo: nhận 01 gói Kẹo Dẻo Haribo Happy Cola 160g trị giá 42.552đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 50.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

– Nhân viên siêu thị trao giải thưởng cho khách hàng, đóng dấu “Đã khuyến mãi” vào hóa đơn mua hàng của khách.

– Khách hàng ký nhận vào phiếu “Danh sách khách hàng trúng thưởng” và nhận quà.

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

– Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình áo mưa: nhận 01 áo mưa FujiMart (KT: 124 x 142cm) trị giá 59.400đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 túi Eco FujiMart size L (KT: 35x40x20cm) trị giá 31.860đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo: nhận 01 gói Kẹo Dẻo Haribo Happy Cola 160g trị giá 42.552đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 50.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

– Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (ô có hình ảnh giải thưởng) phát hành: 2.400 ô giải thưởng

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

– Thời gian trúng thưởng: từ 09h00 ngày 25/05/2024 đến 22h00 ngày 27/05/2024.

– Địa điểm diễn ra chương trình: Siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội .

– Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen… cho từng loại giải thưởng): quay trúng thưởng

– Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình áo mưa: nhận 01 áo mưa FujiMart (KT: 124 x 142cm) trị giá 59.400đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 túi Eco FujiMart size L (KT: 35x40x20cm) trị giá 31.860đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo: nhận 01 gói Kẹo Dẻo Haribo Happy Cola 160g trị giá 42.552đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 50.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

– Chương trình Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Chính Kính được diễn ra dưới sự chứng kiến của khách hàng và nhân viên siêu thị.

8.5 Thông báo trúng thưởng:

– Nhân viên Công ty TNHH Bán Lẻ và siêu thị Việt Nam sẽ thông báo trực tiếp kết quả quay trúng thưởng ngay sau khi vòng quay dừng lại và mũi tên chỉ vào giải thưởng tương ứng

– Khách tự tay quay vòng quay may mắn để tìm ra giải thưởng. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình áo mưa: nhận 01 áo mưa FujiMart (KT: 124 x 142cm) trị giá 59.400đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 túi Eco FujiMart size L (KT: 35x40x20cm) trị giá 31.860đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo: nhận 01 gói Kẹo Dẻo Haribo Happy Cola 160g trị giá 42.552đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 50.000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

8.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

– Địa điểm trao thưởng: Siêu thị FujiMart Chính Kính có địa chỉ tại số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội .

– Cách thức và thủ tục trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng cung cấp thông tin bao gồm họ tên, số hiệu hóa đơn mua sắm và ký xác nhận vào “Danh sách khách hàng trúng thưởng” để nhân viên Công ty TNHH Bán Lẻ và siêu thị Việt Nam lưu lại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

– Thời hạn kết thúc trao thưởng: 22h05 ngày 27/05/2024.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader