024 35576000Trung tâm hỗ trợ

Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Lạc Long Quân

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty TNHH Bán Lẻ Và Siêu Thị Việt Nam thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Lạc Long Quân.

2. Thời gian khuyến mại: từ 10h00 ngày 27/04/2024 đến 22h00 ngày 29/04/2024.

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại siêu thị FujiMart Lạc Long Quân có địa chỉ tại 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm kinh doanh và cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật)

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng Trị giá giải thưởng (VND) Số giải

Thành tiền (VND)

Giải 1 Móc khoá bé An 5.400 180 972.000
Giải 2 Túi đựng cơm bé An

Kích thước : 22x20x15 cm

47.520 200 9.504.000
Giải 3 Cốc sứ FujiMart 300ml 32.400 150 4.860.000
Giải 4 Phiếu mua hàng trị giá 20.000đ 20.000 1.200 24.000.000
Giải 5 Phiếu mua hàng trị giá 100.000đ 100.000 500 50.000.000
Tổng giá trị giải thưởng 2,230 89.336.000

– Tổng giá trị giải thưởng: 89.336.000VND (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng./.)

– Giải thưởng không được quy đổi tiền mặt

– Phiếu mua hàng được phát hành bởi Công ty TNHH Bán lẻ và siêu thị Việt Nam. Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có dấu đỏ của công ty.

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Siêu thị FujiMart Lạc Long Quân có địa chỉ tại 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Hình thức khuyến mại: Quay trúng thưởng.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại Siêu thị FujiMart Lạc Long Quân có địa chỉ tại 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 350.000VND trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 350.000 VND tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 89.336.000VND

(Bằng chữ: Tám mươi chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng./.)

– Giải thưởng không được quy đổi tiền mặt.

– Phiếu mua hàng được phát hành bởi Công ty TNHH Bán lẻ và siêu thị Việt Nam. Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có dấu đỏ của công ty.

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): Không có

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ VÀ SIÊU THỊ VIỆT NAM cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

Công ty TNHH Bán Lẻ và siêu thị Việt Nam cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader