024 35576000Trung tâm hỗ trợ

Khai trương FujiMart Lê Đại Hành: Vòng quay may mắn mừng 100% trúng thưởng

1. Tên chương trình khuyến mại: Vòng quay may mắn mừng khai trương FujiMart Lê Đại Hành

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm kinh doanh và cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật)

3. Thời gian khuyến mại: từ 9h00 ngày 13/07/2024 đến 22h ngày 15/07/2024.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Hình thức khuyến mại: Quay trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 300.000VNĐ trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 300.000 đồng tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Trị giá giải thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền (VNĐ)
Giải 1 Phiếu mua hàng trị giá 20,000đ 20,000 2,000 40,000,000
Giải 2 Trà KomBuCha chanh 40g 45,090 600 27,054,000
Giải 3 Kẹo dẻo xôi xoài Playmore 64g 20,476.80 1,200 24,572,160
Giải 4 Túi đựng cơm bé An
Kích thước: 22x20x15 cm
47,520 200 9,504,000
Tổng giá trị giải thưởng 4,000 101,130,160

– Tổng giá trị giải thưởng: 101,130,160VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm linh một triệu một trăm ba mươi nghìn một trăm sáu mươi đồng./.)

– Giải thưởng không được quy đổi tiền mặt.

– Giải thưởng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp giải thưởng.

– Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có dấu đỏ của công ty.

– Tổng giá trị giải thưởng so với giá trị hàng hóa khuyến mại: 3% giá trị hàng hóa khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 300.000VNĐ trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 300.000 đồng tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

– Thời gian quay thưởng: từ 9h00 ngày 13/07/2024 đến 22h ngày 15/07/2024.

– Hóa đơn chỉ có giá trị trong ngày.

– Khách hàng sau khi mua sắm sẽ xuất trình hóa đơn mua hàng tại khu vực quay thưởng, nhân viên của siêu thị sẽ kiểm tra hóa đơn và mời khách hàng quay thưởng.

– Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo : nhận 01 Kẹo dẻo xôi xoài Playmore 64g trị giá 20,476.80đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 Túi đựng cơm bé An, kích thước 22x20x15 cm trị giá 47,520đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20,000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20,000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình hộp trà: nhận 01 Trà KomBuCha chanh 40g trị giá 45,090đ.

– Nhân viên siêu thị trao giải thưởng cho khách hàng, đóng dấu “Đã nhận thưởng” vào hóa đơn mua hàng của khách.

– Khách hàng ký nhận vào phiếu “Danh sách khách hàng trúng thưởng” và nhận quà.

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo : nhận 01 Kẹo dẻo xôi xoài Playmore 64g trị giá 20,476.80đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 Túi đựng cơm bé An, kích thước 22x20x15 cm trị giá 47,520đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20,000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20,000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình hộp trà: nhận 01 Trà KomBuCha chanh 40g trị giá 45,090đ.

– Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (ô có hình ảnh giải thưởng) phát hành: 4.000 ô giải thưởng

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

– Thời gian trúng thưởng: từ 9h ngày 13/07/2024 đến 22h ngày 15/07/2024.

– Địa điểm diễn ra chương trình: Siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen… cho từng loại giải thưởng): quay trúng thưởng

Vòng quay may mắn được thiết kế gồm một tấm lớn hình tròn có trụ đỡ, bên trong được chia đều thành 14 ô, mỗi ô có hiển thị hình ảnh của 01 giải thưởng, tâm đường tròn có gắn một mũi tên. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo : nhận 01 Kẹo dẻo xôi xoài Playmore 64g trị giá 20,476.80đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 Túi đựng cơm bé An, kích thước 22x20x15 cm trị giá 47,520đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20,000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20,000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình hộp trà: nhận 01 Trà KomBuCha chanh 40g trị giá 45,090đ.

Chương trình Vòng quay may mắn mừng khai trương FujiMart Lê Đại Hành được diễn ra dưới sự chứng kiến của khách hàng, nhân viên siêu thị và đại diện Công ty TNHH Bán Lẻ và Siêu thị Việt Nam

8.5 Thông báo trúng thưởng:

– Nhân viên Công ty TNHH Bán Lẻ và Siêu thị Việt Nam sẽ thông báo trực tiếp kết quả quay trúng thưởng ngay sau khi vòng quay dừng lại và mũi tên chỉ vào giải thưởng tương ứng.

– Khách tự tay quay vòng quay may mắn để tìm ra giải thưởng. Khách hàng quay đường tròn theo chiều kim đồng hồ và chờ tới khi vòng quay dừng lại, mũi tên chỉ vào ô nào thì khách hàng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, Cụ thể:

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình kẹo : nhận 01 Kẹo dẻo xôi xoài Playmore 64g trị giá 20,476.80đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hính túi: nhận 01 Túi đựng cơm bé An, kích thước 22x20x15 cm trị giá 47,520đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình phiếu mua hàng 20,000đ: nhận 01 phiếu mua hàng trị giá 20,000đ.

+ Mũi tên chỉ vào ô có hình hộp trà: nhận 01 Trà KomBuCha chanh 40g trị giá 45,090đ.

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

– Địa điểm trao thưởng: Siêu thị FujiMart Lê Đại Hành có địa chỉ tại 51 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Cách thức và thủ tục trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng cung cấp thông tin bao gồm họ tên, số hiệu hóa đơn mua sắm hợp lệ và ký xác nhận vào “Danh sách khách hàng trúng thưởng” để nhân viên Công ty TNHH Bán Lẻ Và Siêu thị Việt Nam lưu lại phục vụ công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

– Thời hạn kết thúc trao thưởng: 22h05 ngày 15/07/2024.

– Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí đi lại, ăn ở, thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập không thường xuyên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…): Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: phòng Marketing, Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu Thị Việt Nam, số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 024.3557.6000 để được giải quyết.

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ Chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa Điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại…): Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ thể lệ chương trình khuyến mại tại nơi tổ chức khuyến mại.

– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách khách hàng trúng thưởng tại nơi tổ chức khuyến mại, thông báo trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng.

11. Các quy định khác:

– Tất cả các giải thưởng đều không được quy đổi thành tiền mặt hay hiện vật có giá trị tương đương.

– Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có dấu đỏ của công ty.

– Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu thị Việt Nam được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh của người trúng giải nhằm mục đích quảng cáo của Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam mà không chịu bất cứ chi phí nào, nếu được khách hàng đồng ý.

– Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do công ty phát hành có sai sót gây hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng giải thì công ty có trách nhiệm trao những giải thưởng này cho khách hàng.

– Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam có trách nhiệm lưu giữ bằng chứng xác định trúng thưởng, biên bản trao thưởng để phục vụ công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về khuyến mại.

– Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại. Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu thị Việt Nam sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo pháp luật hiện hành khác (nếu có)

– Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty TNHH Bán lẻ Và Siêu Thị Việt Nam có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo qui định tại Khoản 4 Điều 96 Luật thương mại.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader