024 35576000Trung tâm hỗ trợ

Điều kiện và Điều khoản chương trình Khách hàng thân thiết FujiMart

Điều 1: Mục đích

Mục đích của điều kiện và điều khoản này (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện và Điều Khoản”) để quy định các quyền và nghĩa vụ của các Thành Viên (Khách hàng đăng ký tham gia chương trình Khách hàng thân thiết FujiMart) và Công ty TNHH FujiMart Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FujiMart”) cùng các bên liên quan trong việc phát hành, quản lý và sử dụng Thẻ Thành Viên.

Điều 2: Nội dung chương trình:

Chương trình thẻ Khách hàng thân thiết FujiMart (KHTT) cung cấp cho thành viên các quyền lợi khi tham gia như sau:

– Tích lũy 2% giá trị mua sắm và sử dụng cho đơn hàng mua sắm tiếp theo. Điểm tích lũy được từ lần mua sắm hôm nay sẽ có giá trị sử dụng sau 24 giờ tính từ thời điểm mua sắm.

– Thứ sáu xanh – Eco Friday: Tích lũy 3% giá trị hóa đơn khi sử dụng túi Eco FujiMart để mua sắm tại siêu thị FujiMart mỗi thứ 6 hàng tuần.

– Ngày hội Thành viên – Nhân đôi tích lũy: Tích lũy 4% giá trị hóa đơn khi mua sắm mỗi Chủ nhật đầu tiên và Chủ nhật thứ 3 của tháng

– Nhiều khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn chỉ dành riêng cho thành viên.

Ví dụ: Khách hàng thành viên A mua sắm tại siêu thị FujiMart 142 Lê Duẩn với giá trị hóa đơn 1.000.000đ vào một ngày thường trong tháng.

– Giá trị điểm tích lũy được từ giao dịch này = 2% x 1.000.000đ = 20.000đ

– Sau 24 giờ tính từ thời điểm mua sắm, khách hàng sẽ có 20.000đ khả dụng trong tài khoản thẻ KHTT và có thể sử dụng giá trị này (một phần hoặc toàn bộ) khi mua sắm tại hệ thống FujiMart những lần tiếp theo.

Điều 3: Đối tượng áp dụng:

Mọi công dân Việt Nam có CMND hoặc Căn cước công dân hoặc người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ (Passport) từ đủ 16 tuổi trở lên đều có quyền đăng ký trở thành Thành Viên và tham gia Chương Trình.

Điều 4: Phương thức đăng ký

– Khách hàng có đủ điều kiện nêu tại Điều 3 mong muốn trở thành Thành Viên có thể đăng ký Thành Viên bằng cách điền các thông tin bắt buộc trong “Phiếu đăng ký Thẻ khách hàng thân thiết FujiMart” và ký tên đồng ý với các Điều Kiện và Điều Khoản; hoặc đăng ký thông qua kênh trực tuyến tại https://membership.fujimart.vn/

– Sau khi nhận được yêu cầu đăng ký Thành Viên từ khách hàng, FujiMart sẽ cấp Thẻ khách hàng thân thiết. FujiMart có quyền từ chối yêu cầu đăng ký Thành Viên của khách hàng khi nhận thấy khách hàng chưa thỏa mãn tiêu chuẩn riêng của chương trình.

Điều 5: Sử dụng và Quản lí Thẻ Thành viên

5.1. Sử dụng Thẻ thành viên:

– Khách hàng thành viên sẽ xuất trình Mã số thành viên FujiMart từ Thẻ chính bằng nhựa, giao diện ứng dụng ApplePay/ SamsungPay, khi thanh toán tại Quầy thu ngân để được tích điểm. Điểm tích lũy và thông tin hồ sơ sẽ được cập nhật chính thức sau 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch.

– Việc tích lũy điểm sẽ chỉ được thực hiện trong quá trình thanh toán, trước khi in hóa đơn bán hàng. FujiMart sẽ KHÔNG tích bù điểm sau khi hóa đơn bán hàng đã được in ra. FujiMart sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc khách hàng quên mang thẻ, quên không xuất trình thẻ để tích điểm khi mua sắm.

– Để đảm bảo quyền lợi của thành viên, khách hàng sẽ xuất trình Mã số Thành viên FujiMart (Thẻ chính bằng nhựa, giao diện ứng dụng ApplePay/ SamsungPay) và CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi sử dụng điểm tích lũy có giá trị từ 100.000đ trở lên cho 01 hóa đơn.

5.2. Quản lý Thẻ thành viên:

– 01 khách hàng sẽ chỉ có duy nhất 01 mã Thẻ Thành Viên FujiMart

– Khách hàng hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Thẻ Thành Viên, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ Thành Viên và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình.

– Nếu Thành Viên thấy bất kì lỗi nào về thông tin cá nhân của mình hoặc trường hợp thông tin của Thành Viên (điện thoại/ email/ địa chỉ, v.v…) có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, khách hàng có trách nhiệm thông báo với FujiMart và xuất trình Thẻ thành viên cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu tại Quầy dịch vụ khách hàng của hệ thống siêu thị để được hỗ trợ xác minh, cập nhật thông tin. Việc thay đổi thông tin sẽ được hoàn thành và cập nhật trên hệ thống dữ liệu trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi từ khách hàng.

– Thẻ Thành Viên chỉ được sử dụng bởi chính Khách hàng Thành Viên đó và không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người khác sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của FujiMart. FujiMart sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào trong trường hợp Khách hàng Thành Viên vi phạm quy định tại Điều này hay do Khách hàng Thành Viên bất cẩn trong việc bảo quản Thẻ Thành Viên của mình.

– Nếu Thẻ Thành Viên bị hư hại, bị mất hoặc bị trộm, Thành Viên đó phải có trách nhiệm thông báo ngay cho FujiMart. Khi nhận được thông báo FujiMart sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tiến hành xác thực, kiểm tra, thay đổi trạng thái sử dụng Thẻ Thành Viên của Thành Viên đó (nếu cần). FujiMart sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra trước khi Thành Viên đó thực hiện việc thông báo như nội dung quy định tại Điều này hoặc trong quá trình FujiMart thực hiện các biện pháp cần thiết như trên.

Điều 6: Rút và hủy bỏ tư cách Thành viên

6.1. Rút tư cách Thành viên

– Khách hàng thành viên vào bất cứ thời điểm nào, có thể hủy việc chấp thuận Điều Kiện và Điều Khoản bằng cách rút tư cách Thành Viên thông qua văn bản tại Quầy Dịch vụ khách hàng của các siêu thị trong hệ thống siêu thị FujiMart.

– Sau khi nhận được yêu cầu rút tư cách Thành Viên, FujiMart sẽ xác thực, kiểm tra và thực hiện biện pháp cần thiết để rút tư cách Thành Viên theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng sẽ điền thông tin và ký xác nhận vào phiếu hủy thẻ. (Phiếu chấp thuận sử dụng thẻ thành viên FujiMart)

– FujiMart sẽ thu hồi lại thẻ Thành viên và có trách nhiệm xóa bỏ dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp trong vòng 72 giờ kể từ khi khách hàng xác nhận hủy sử dụng thẻ KHTT theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17/4/2023 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Toàn bộ số tiền tích lũy trong thẻ sẽ hết liệu lực tại thời điểm xác nhận hủy thẻ, Khách hàng Thành viên cần kiểm tra kỹ trước khi bàn giao thẻ.

6.2. Hủy bỏ tư cách Thành viên

– FujiMart có quyền hủy tư cách Thành Viên bằng một thông báo cho Khách hàng Thành Viên (thông qua 01 trong các phương thức: văn bản, qua tổng đài, tin nhắn điện thoại, email hoặc các kênh tương tác khác) trong các trường hợp sau:

1. Thành Viên đăng kí thông tin không chính xác hoặc dùng thông tin giả mạo, thông tin cá nhân của người khác để đăng ký.

2. Thành Viên sử dụng Chương Trình trái luật hoặc với mục đích không phù hợp như tích luỹ và sử dụng điểm không đúng, gian lận đăng ký nhiều hơn 01 thẻ Thành viên, gian lận hoặc lợi dụng Chương Trình vì mục đích cá nhân.

3. Thành Viên có liên quan tới hoặc thực hiện những hành vi trái với trật tự công cộng và truyền thống đạo đức như ngăn cản các Thành Viên khác sử dụng Trang Web, Thẻ Thành Viên hay lạm dụng các thông tin liên quan có từ Trang Web, Thẻ Thành Viên đó vì mục đích cá nhân.

– Khách hàng Thành Viên có quyền khiếu nại, giải thích hoặc đưa ra bằng chứng về thông báo hủy tư cách Thành Viên của mình trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc hủy tư cách Thành Viên thuộc về FujiMart.

Điều 7: Xử lý điểm khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên

– Toàn bộ điểm tích lũy của Khách hàng Thành viên sẽ bị vô hiệu và xóa khỏi hệ thống ngay tại thời điểm khách hàng xác nhận rút/ bị hủy tư cách Thành viên.

– Trường hợp rút tư cách thành viên do Thành Viên chủ động yêu cầu: toàn bộ điểm tích lũy còn lại trên tài khoản thành viên sẽ được hướng dẫn sử dụng cho giao dịch mua sắm cuối cùng của khách hàng trước khi bàn giao thẻ lại cho FujiMart.

– Trường hợp bị hủy tư cách thành viên do có phát sinh vi phạm, gian lận: FujiMart sẽ hủy toàn bộ điểm trong tài khoản thẻ sau 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo tới thành viên.

– Trong mọi trường hợp, quyết định của FujiMart là quyết định cuối cùng.

Điều 8: Xử lý khi mất thẻ Thành viên

– Nếu Thẻ Thành Viên bị hư hại, bị mất hoặc bị trộm, Thành Viên đó phải có trách nhiệm thông báo ngay cho FujiMart.

– Khi nhận được thông báo, Khách hàng sẽ xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu và FujiMart sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tiến hành xác thực, kiểm tra, đối chiếu thông tin với dữ liệu trên hệ thống sau đó làm thủ tục khóa thẻ (bị hư hại, bị mất, bị trộm) và hỗ trợ khách hàng đăng ký mới thẻ Thành viên (nếu có yêu cầu).

– Toàn bộ điểm tích lũy trên thẻ bị hư hại, bị mất, bị trộm sẽ được xử lý như sau:

+ Trường hợp thông tin khách hàng cung cấp (từ CMND/CCCD/Hộ chiếu) trùng khớp với thông tin trên hệ thống: toàn bộ điểm tích lũy còn lại trên tài khoản thành viên sẽ được hướng dẫn sử dụng cho giao dịch mua sắm cuối cùng của khách hàng trước khi khóa thẻ.

+ Trường hợp thông tin khách hàng cung cấp (từ CMND/CCCD/Hộ chiếu) không trùng khớp với thông tin trên hệ thống: FujiMart có toàn quyền hủy bỏ điểm tích lũy và khóa thẻ.

– Việc khóa thẻ và sử dụng điểm trước khi khóa thẻ sẽ được xác nhận bằng văn bản có chữ ký của Khách hàng Thành viên tại phiếu Xác nhận khóa thẻ Khách hàng thân thiết.

– FujiMart sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra trước khi Thành Viên đó thực hiện việc thông báo như nội dung quy định tại Điều này hoặc trong quá trình FujiMart thực hiện các biện pháp cần thiết như trên.

– Sau khi hoàn tất thủ tục khóa thẻ bị mất, Khách hàng có thể đăng ký mới Thẻ Thành viên và tích điểm từ đầu trong trường hợp tiếp tục muốn tham gia chương trình.

Điều 9: Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Thành Viên tại đây đồng ý để FujiMart và các Đơn vị thành viên có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành Viên hoặc ủy nhiệm cho bên thứ ba để tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân nếu cần thiết theo thỏa thuận tại Phụ Lục 1của Điều Kiện và Điều Khoản này.

Điều 10: Điều khoản chung

– Điểm tích lũy trong Thẻ Thành viên chỉ có giá trị sử dụng tại Hệ thống siêu thị FujiMart, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt dưới mọi hình thức.

– Các Điều kiện và Điều khoản này không áp dụng cho các đơn hàng mua buôn số lượng lớn. Khách hàng mua buôn vui lòng liên hệ nhân viên B2B tại mỗi siêu thị để được giải đáp.

– Nội dung chi tiết về Chương Trình Khách hàng thân thiết FujiMart có thể thay đổi tùy theo điều kiện và chính sách của FujiMart tại từng thời điểm. FujiMart có quyền thay đổi, cập nhật nội dung Chương Trình mà không cần phải thông báo trước với Thành Viên. Nội dung thay đổi, cập nhật này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông báo công khai trên Trang Web của FujiMart (fujimart.vn)

– FujiMart có quyền chấm dứt Chương Trình tại bất cứ thời điểm nào nhưng phải gửi thông báo cho Thành Viên (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước ít nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày mà FujiMart dự định sẽ chấm dứt Chương Trình bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương thức sau: thông báo trên website, fanpage, thông báo tại các siêu thị trong hệ thống, thông báo bằng tin nhắn điện thoại.

– Các Thành Viên sẽ không được tham gia Chương Trình sau ngày chấm dứt Chương Trình và có thể sử dụng số tích lũy cho đến ngày chấm dứt Chương Trình. Điểm tích lũy nếu không được sử dụng cho đến ngày chấm dứt Chương Trình sẽ bị hết hạn và FujiMart không có trách nhiệm phải bồi hoàn lại cho Thành Viên bằng bất kỳ hình thức nào.

– Tại từng thời điểm, FujiMart có toàn quyền sửa đổi, cập nhật Điều Kiện và Điều Khoản này. Điều Kiện và Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông báo công khai trên website của FujiMart. Bất cứ Thành Viên nào phản đối việc sửa đổi Điều khoản có thể xin rút tư cách Thành Viên của mình theo quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản này. Sau khi FujiMart đã thông báo công khai trên website của FujiMart , nếu Thành Viên không có yêu cầu xin rút tư cách Thành Viên và tiếp tục mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại hệ thống siêu thị FujiMart, Thành Viên được hiểu là đã đồng ý với nội dung và chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

– Điều kiện và Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 23/12/2018.

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Áp dụng với chủ thể dữ liệu là khách hàng cá nhân)

Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam (sau đây được gọi là Công ty/Công ty FujiMart) xin thông báo tới Quý Khách hàng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 như sau:

Điều 1. Dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý bao gồm:

    Dữ liệu cá nhân cơ bản

1.      Họ và tên 2.      Ngày tháng năm sinh
3.      Giới tính 4.      Địa chỉ thường trú
5.      Số điện thoại di động 6.      Hình ảnh
7.      Thư điện tử 8.      Thông tin CMTND/CCCD/Hộ chiếu
9.      Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng

1.2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

1 Thông tin tài khoản ngân hàng: Số tài khoản, chủ tài khoản, tên ngân hàng

Điều 2. Mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

1 Thực hiện giao dịch và giải quyết các vấn đề phát sinh sau giao dịch giữa Quý Khách hàng và Công ty FujiMart
2 Lưu trữ, quản lý, phân tích, đánh giá hành vi mua sắm của khách hàng cho mục đích nghiên cứu, phát triển kinh doanh, xây dựng và triển khai các chương trình ưu đãi, gia tăng quyền lợi cho khách hàng (gửi tin nhắn về các chương trình khuyến mại, gửi tin nhắn tặng quà cho khách hàng vào các dịp đặc biệt.)
3 Gửi các thông tin, thông báo của Công ty FujiMart tới Quý Khách hàng
4 Khai báo, cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật

Điều 3. Hình thức thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được Công ty FujiMart thu thập bằng các hình thức sau:

1. Thông tin do chủ thể dữ liệu khai báo bằng bản cứng hoặc qua các phương tiện điện tử như website, ứng dụng di động (apps).

2. Thông tin, hình ảnh thu được qua hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình lắp đặt tại hệ thống siêu thị của Công ty FujiMart

Điều 4. Thời gian xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân

Kể từ ngày Quý Khách hàng/Đối tác xác nhận sự đồng ý theo Thông báo này cho tới khi Quý Khách hàng rút lại toàn bộ/một phần sự đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật/ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy vào thời hạn nào dài hơn.

Điều 5. Các bên liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân

Công ty FujiMart thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi và chỉ sử dụng cho các mục đích quy định tại mục II nêu trên. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho các bên dưới đây:

– Công ty chủ quản của FujiMart gồm Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Sumitomo Corporation (Nhật Bản)

– Các đơn vị phụ trách xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán (thanh toán, xuất hóa đơn, báo cáo Thuế…), website và phầm mềm đăng ký Thẻ thành viên FujiMart

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách hàng

Công ty FujiMart đảm bảo việc thực hiện các quyền của Quý Khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, Quý Khách hàng cũng cần đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng là thông tin thiết yếu để chúng tôi thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng và phát triển các hoạt động kinh doanh phục vụ Quý Khách hàng. Trong trường hợp, Quý Khách hàng không đồng ý một phần/toàn bộ việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý Khách hàng vì một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không thể được cung cấp cho Quý Khách hàng.

Điều 7. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Công ty FujiMart cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Công ty chúng tôi thường xuyên rà soát và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Mặc dù vậy, chúng tôi khó có thể hoàn toàn bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng trước bên thứ ba đặc biệt là các đối tượng tin tặc, khủng bố,… rất phổ biến hiện nay. Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý Khách hàng, báo cáo các cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn ngừa thiệt hại khi phát hiện việc rò rỉ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung

Nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều khoản này sẽ được chúng tôi cập nhật tại đây.

Điều 9. Liên hệ

Nếu Quý Khách hàng có yêu cầu/câu hỏi liên quan đến Điều khoản này hoặc mong muốn thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

– Liên hệ trực tiếp tại Quầy dịch vụ khách hàng của siêu thị

– Liên hệ qua email: cksh@fujimart.vn

FujiMart xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader