Chương trình Thử thách mua sắm tháng 11/2023

1. Thể lệ chương trình: 

Với hóa đơn mua sắm từ 400.000đ trở lên, khách hàng sẽ nhận được 1 thẻ “DẤU VẾT MUA SẮM”. Khách hàng tiếp tục mua sắm với hóa đơn từ 400.000đ vào những ngày tiếp theo để thu thập mã hóa đơn và đổi quà hấp dẫn. Cụ thể:

– Thu thập đủ 02 mã hóa đơn trong 02 ngày khác nhau để đổi 01 phiếu mua hàng trị giá 30.000đ.

– Thu thập đủ 03 mã hóa đơn trong 03 ngày khác nhau để đổi 01 phiếu mua hàng trị giá 80.000đ.

2. Thời gian khuyến mại: từ 07h30 ngày 08/11/2023 đến hết 22h ngày 19/11/2023.

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại hệ thống siêu thị FujiMart (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật)

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng FujiMart mệnh giá 30.000đ và 80.000đ.

5. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

6. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Nội dung giải thưởng:

STT Giải thưởng Số lượng giải thưởng Giá trị giải thưởng (VND) Thành tiền

(VND)

1 Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 30.000đ 3.000 30.000 90.000.000
2 Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 80.000đ 2.000 80.000 160.000.000
Tổng cộng 5.000   250.000.000

Tổng giá trị giải thưởng: VND 250.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)

7. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: Thử thách mua sắm

Từ 07h30 ngày 08/11/2023 đến hết 22h ngày 19/11/2023, khách hàng có thẻ thành viên FujiMart và mua sắm với hóa đơn từ 400.000đ trở lên sẽ nhận được 01 thẻ “Dấu vết mua sắm” ghi lại hành trình mua sắm bao gồm: ngày mua và mã hóa đơn. Khách hàng tiếp tục mua sắm từ 400.000đ trở lên trong những ngày tiếp theo để thu thập đủ mã hóa đơn và đổi quà hấp dẫn. Cụ thể:

– Thu thập đủ 02 mã hóa đơn trong 02 ngày khác nhau để đổi 01 phiếu mua hàng trị giá 30.000đ.

– Thu thập đủ 03 mã hóa đơn trong 03 ngày khác nhau để đổi 01 phiếu mua hàng trị giá 80.000đ.

– Tổng giá trị giải thưởng là VND 250.000.000

– Một thẻ “Dấu vết mua sắm” sẽ chỉ đổi được 01 quà tương ứng với số lần ghi nhận trên thẻ.

– Khách hàng sau khi đổi xong quà có thể tiếp tục tham gia chương trình bằng các thẻ mới nếu thời hạn chương trình vẫn còn.

– Chương trình áp dụng với khách hàng có thẻ thành viên FujiMart.

– Hóa đơn dùng để tích dấu là hóa đơn có giá trị mua sắm trong ngày.

– Phiếu mua hàng FujiMart được phát hành bởi Công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam. Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart.

– Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có đủ chữ ký và dấu đỏ của công ty.

Công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader