024 35576000Trung tâm hỗ trợ

Chương trình đăng ký thẻ KHTT tặng voucher 50.000đ tại FujiMart Trần Phú – Hà Đông

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty TNHH Bán Lẻ FujiMart Việt Nam thông báo Chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại: Mừng khai trương siêu thị FujiMart thứ 5.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội.

3. Hình thức khuyến mại: Mua sắm và đổi quà.

Khách hàng đăng ký thẻ thành viên lần đầu tại hệ thống siêu thị FujiMart và có hoá đơn mua sắm từ 300.000đ trở lên sẽ nhận được 1 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

4. Thời gian khuyến mại: Từ 27/01/2024 đến 29/01/2024

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại hệ thống siêu thị FujiMart (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật)

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 50.000đ.

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

  • Nội dung giải thưởng:
STT Giải thưởng Số lượng giải thưởng Giá trị giải thưởng (VND) Thành tiền

(VND)

1 Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 50.000đ 2.000 50.000 100.000.000
Tổng cộng 2.000   100.000.000
  • Tổng giá trị giải thưởng: VND 100.000.000

(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn./.)

9. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại: Mừng khai trương siêu thị FujiMart thứ 5

Từ ngày 27/01/2024 đến ngày 29/01/2024, khách hàng đăng ký lần đầu thẻ thành viên tại hệ thống siêu thị FujiMart và có hoá đơn mua sắm từ 300.000đ trở lên sẽ nhận được 1 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ, cụ thể:

  • Tổng số lượng quà tặng là: 2.000 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.
  • Mỗi khách hàng nhận 01 phiếu mua hàng.
  • Hóa đơn dùng để đổi quà có giá trị mua sắm trong ngày.
  • Không tách, gộp hoá đơn dưới mọi hình thức.
  • Phiếu mua hàng FujiMart được phát hành bởi Công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam. Phiếu mua hàng có giá trị áp dụng với tất cả các hàng hóa được bày bán trong siêu thị FujiMart.
  • Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, phiếu được cho là hợp lệ khi còn nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa và phải có đủ chữ ký và dấu đỏ của công ty.

Công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader