Chương trình Vòng quay may mắn tại FujiMart Trần Phú – Hà Đông

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty TNHH Bán Lẻ FujiMart Việt Nam thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình Vòng quay may mắn mừng khai trương siêu thị FujiMart Trần Phú – Hà Đông.

2. Thời gian khuyến mại: từ 10h00 ngày 27/01/2024 đến 22h00 ngày 29/01/2024.

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Tất cả hàng hóa bày bán tại siêu thị FujiMart Trần Phú – Hà Đông có địa chỉ tại tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm kinh doanh và cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật)

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng (VND)

Số giải Thành tiền (VND)
Giải 1 Móc khoá bé An 5.400 300 1.620.000
Giải 2 Túi Eco FujiMart 18.576 300 5.572.800
Giải 3 Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 20.000đ 20.000 1.400 28.000.000
Giải 4 Cốc sứ FujiMart 32.400 300 9.720.000
Giải 5 Phiếu mua hàng FujiMart trị giá 50.000đ 50.000 300 15.000.000
Tổng giá trị giải thưởng 2.600 59.912.800

– Tổng giá trị giải thưởng: 59.912.800VND (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu chín trăm mười hai nghìn tám trăm đồng./.)

– Giải thưởng không được quy đổi tiền mặt

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Siêu thị FujiMart Trần Phú – Hà Đông có địa chỉ tại tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

6. Hình thức khuyến mại: Quay trúng thưởng.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

– Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tất cả các khách hàng đến mua sắm hàng hóa tại Siêu thị FujiMart Trần Phú – Hà Đông có địa chỉ tại tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (không bao gồm những loại hàng hóa bị cấm theo quy định của pháp luật) có hóa đơn thanh toán từ 300.000VND trở lên sẽ được 01 lần quay trúng thưởng (với mỗi 300.000 VND tiếp theo, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 lần quay nhưng một khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 lần quay trên một hóa đơn, khách hàng không được cộng gộp hoặc tách hóa đơn dưới mọi hình thức). Cơ hội trúng thưởng là 100%.

– Nhân viên các công ty in ấn, quảng cáo phục vụ chương trình không được tham dự vào chương trình khuyến mại này.

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Công ty TNHH Bán Lẻ FujiMart Việt Nam cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tham gia cộng đồng Hỗ trợ khách hàng Tìm hiểu ưu đãi
preloader